Zgłoszenie własnej oferty

Zgłoszenie własnej oferty

Kolejnym sposobem na nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przygotowanie własnej oferty i przedstawienie jej osobiście (np. w siedzibie organizacji lub podczas lokalnych wydarzeń organizowanych przez NGO) lub mailowo.

Taka oferta nie powinna mieć formy tradycyjnego CV. Napisaliśmy wcześniej, że w każdej organizacji pozarządowej jest miejsce tylko dla takich osób, które identyfikują się z celami działania tej organizacji. Sformułowaliśmy też stwierdzenie, że najważniejszym majątkiem organizacji są ludzie, którzy w niej działają i przyczyniają się do realizacji misji.

Dlatego zgłoszenie oferty współpracy z organizacją zawsze musi odnosić się do tych zagadnień. Można zaproponować włączenie się w działania, które organizacja już prowadzi. To sposób na „podłączenie się” do realizowanych inicjatyw (jeżeli mnie zaangażujecie, to zrobimy więcej lub szybciej). Jednak najczęściej organizacje podejmują się realizacji zadań, które mogą wykonać, a brakujących członków zespołu poszukują np. upowszechniając informacje o rekrutacji.

Dlatego lepiej zaproponować organizacji możliwość rozszerzenia jej działalności. Wyobraźmy sobie, ze w regionalnej prasie znaleźli Państwo informację o ciekawych warsztatach dla kobiet organizowanych w sąsiednich gminach. W takim przypadku warto skontaktować się z NGO, która organizuje te zajęcia, i przedstawić swoją ofertę poprowadzenia takich warsztatów w kolejnej gminie. Być może to brak „swoich ludzi” na tym terenie sprawił, że planując sesje warsztatowe, pominięto niektóre gminy, i w kolejnym cyklu warsztatów organizacja z przyjemnością rozszerzy teren swojego działania. Może się też tak zdarzyć, że w Państwa mieście jakaś organizacja pozarządowa prowadzi zajęcia dla seniorów – sportowe, kulturalne, szkolenia z obsługi komputera. Warto wówczas takiej organizacji przedstawić ofertę np. poprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla seniorów lub prowadzenia dla nich warsztatów na temat np. bezpieczeństwa finansowego. Celem tej NGO jest zapewne działanie na rzecz lepszego życia seniorów. Organizuje takie zajęcia, jakie może przeprowadzić. Trudno wymyślić wszystkie tematy, które mogą być ciekawe dla starszych ludzi i mogą sprawić, że ich życie będzie ciekawsze, bezpieczniejsze, łatwiejsze itp. Dlatego taka oferta od specjalisty w danej dziedzinie, który dodatkowo chce wpisać się w realizację celu organizacji, jest niezwykle cenna.

W związku z powyższym warto zastanowić się, w jakim zakresie moja wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą być przydatne dla różnych organizacji pozarządowych. Następnie warto sprawdzić, jaka jest oferta lokalnych organizacji oraz co trzeci sektor oferuje w sąsiednich gminach/powiatach. Kolejny krok to zestawienie tych dwóch informacji i przygotowanie ofert. Specjalnie użyliśmy tu liczby mnogiej – do każdej organizacji trzeba przygotować osobną ofertę i odnieść się w niej do celów konkretnej NGO i jej działań. Warto też wskazać, w jakim wymiarze godzinowym lub w jakim okresie możemy się zaangażować we współpracę.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami zaangażowania w działalność NGO:

Powrót do strony źródłowej: