Założenie organizacji

Założenie organizacji

Szczególnym sposobem na utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zaangażowanie się w działalność organizacji pozarządowej jest utworzenie takiej organizacji. Jak napisaliśmy we wcześniejszych rozdziałach Vademecum, w Polsce działają różne typy organizacji, ale my koncentrujemy się na fundacjach i stowarzyszeniach.

Fundacja

Fundację powołuje fundator lub fundatorzy. Podpisanie aktu notarialnego musi być poprzedzone przygotowaniem statutu. W tym dokumencie zawarte są wszystkie podstawowe informacje o fundacji – w tym nazwa, cele, sposoby ich realizacji, zarząd itp.

Gdy jest przygotowany statut i podpisany akt notarialny o powołaniu fundacji, pozostają formalności rejestracyjne, w tym wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powołują członkowie, minimum 7 osób. Podczas zebrania założycielskiego są podejmowane uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze komitetu założycielskiego, ewentualnie o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej (która musi być w każdym stowarzyszeniu).

Stowarzyszenie, o którym piszemy w Vademecum (stowarzyszenie rejestrowe), również podlega wpisowi do krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli zechcą Państwo poznać szczegóły prawne i organizacyjne powoływania fundacji lub zakładania stowarzyszenia, to warto zajrzeć na www.ngo.pl. Na tym portalu znajduje się bardzo ciekawa, rozbudowana i stale aktualizowana zakładka „Poradnik”, w której można znaleźć informacje o wszystkich aspektach działania nowej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami zaangażowania w działalność NGO:

Powrót do strony źródłowej: