Wykorzystanie funduszy unijnych

Vademecum rynku pracy   >  A może własna firma?  >  Gdzie szukać pomocy?  >  Wykorzystanie funduszy unijnych

Wykorzystanie funduszy unijnych

Bardzo ciekawą ofertę dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej mają instytucje, firmy i organizacje, które realizują projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W każdym województwie realizowany jest Regionalny Program Operacyjny (RPO). Programy te różnią się zapewne w szczegółach, ale cele i główne zasady ich działania są podobne. To właśnie w ramach tych programów w każdym województwie ogłaszane są konkursy na realizację projektów wspierających przedsiębiorczość. W ramach takich konkursów różne podmioty (np. instytucje, organizacje pozarządowe, firmy) przygotowują wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu ma postać listy podmiotów, które w najbliższym czasie będą na danym terenie realizować projekty i wspierać wybrane grupy osób w zakładaniu działalności gospodarczej.

Osoby dojrzałe należą do jednej z grup, które mogą być objęte takim wsparciem. Dlatego warto zapoznać się ze stroną właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego lub skontaktować z wojewódzkim urzędem pracy. Dowiedzą się Państwo, czy obecnie w miejscu Państwa zamieszkania realizowane są takie projekty i czy prowadzą nabór uczestników (czyli, czy można ubiegać się o możliwość udziału w takim projekcie i otrzymania wsparcia na założenie własnej firmy).

Określenie „wsparcie na założenie własnej firmy” w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oznacza najczęściej szkolenia, doradztwo, bezzwrotną dotację i tzw. wsparcie pomostowe. Szkolenia dotyczą najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu. Doradztwo obejmuje pomoc w przygotowaniu biznesplanu, bo to właśnie konkurs biznes planów złożonych przez uczestników projektu zadecyduje o dalszym udziale w projekcie. Po ocenie biznesplanów przyznawana jest jednorazowa bezzwrotna dotacja w wysokości do około 25 000 zł. Środki z dotacji mogą być przeznaczone np. na zakup maszyn i urządzeń, przygotowanie lokalu, zakup towaru itp., czyli na to wszystko, co jest potrzebne, żeby firma ruszyła. Z kolei tzw. wsparcie pomostowe to środki finansowe (najczęściej wypłacane przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy prowadzenia firmy) w wysokości do minimalnego wynagrodzenia oraz wsparcie doradcze w zakresie spraw, które są ważne dla początkującego przedsiębiorcy (np. tematy księgowe, prawne, marketingowe itp.). Środki finansowe ze wsparcia pomostowego można przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie firmy – składki ZUS, wynajęcie lokalu, opłacenie rachunków za telefon, księgowość itp. Najważniejsze warunki, jakie są stawiane uczestnikowi projektu, to utrzymanie działalności gospodarczej dotyczącej określonego zakresu produkcji lub usług (tzw. kod PKD) przez minimum 12 miesięcy, wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z biznesplanem oraz prawidłowe rozliczenie ich wydatkowania.

Najogólniej więc można powiedzieć, że osoba zainteresowana prowadzeniem własnej firmy powinna przed jej rejestracją zainteresować się możliwością skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektów unijnych – uzyska wiedzę, porady, środki finansowe, a dodatkowo pozna inne osoby rozpoczynające swoją przygodę z biznesem, co ułatwi rozwiązywanie pierwszych problemów i podejmowanie decyzji.

Powyżej opisaliśmy podstawowy schemat działań projektowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto jednak zauważyć, że możliwości uzyskania pomocy jest znacznie więcej, np. dostępna jest też oferta korzystnych pożyczek na uruchomienie firmy.

Wsparcie przedsiębiorczości jest również elementem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i starać się o uzyskanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na www.arimr.gov.pl. Natomiast osoby, które nie są rolnikami, ale mieszkają na wsi, mogą szukać pomocy w Lokalnej Grupie Działania (takie grupy często działają na terenie kilku gmin). Informacje na temat LGD można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie www.ksow.pl w zakładce „Baza LGD 2014-2020”.

Aktualną informację o dostępnej pomocy znajdą też Państwo w wyszukiwarce dotacji http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/. Na stronie funduszy europejskich dostępne są również interesujące przewodniki, które podpowiedzą, jak otworzyć firmę z funduszami europejskimi: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/jak-skorzystac-z-funduszy/ oraz https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy.

Jeśli jednak preferują Państwo rozmowę z osobą dobrze poinformowaną, to polecamy spotkanie z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Adres najbliższego punktu znajdą Państwo na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami pomocy debiutującym z własnym biznesem:

Powrót do strony źródłowej: