Udział w działalności gospodarczej podporządkowanej celom społecznym

Vademecum rynku pracy   >  Przedsiębiorstwa społeczne jako pracodawcy  >  Jak się pracuje w podmiotach ekonomii społecznej?  >  Udział w działalności gospodarczej podporządkowanej celom społecznym

Udział w działalności gospodarczej podporządkowanej celom społecznym

Jeżeli zdecydują się Państwo na utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zaangażowanie w pracę podmiotu ekonomii społecznej, to będą Państwo jednocześnie realizować działalność gospodarczą nastawioną na zysk i uczestniczyć w pewnej misji społecznej. Można powiedzieć „dwa w jednym” – praca w firmie i organizacji pozarządowej jednocześnie. Z tym wiążą się również podwójne wyzwania.

Marta, Ania i Natalia (MAN) to panie, które od niedawna mają więcej czasu. Przeszły na emeryturę i zauważyły, że w okolicy jest więcej osób dojrzałych, które chętnie wyjechałyby razem na wycieczkę, wysłuchały koncertu lub poszły do teatru. Niestety, niskie renty i emerytury sprawiają, że plany te pozostają w sferze marzeń. Nie tak łatwo znaleźć sponsora. Dlatego panie MAN postanowiły działać. Jedna z nich bardzo dobrze znała się na pozyskiwaniu klientów, sprzedaży i obsłudze administracyjnej firmy. Druga doskonale radziła sobie z szyciem na maszynie. Trzecia była mistrzynią haftu ręcznego. Najpierw pomyślały, że mogą założyć firmę i zdobyć dodatkowe pieniądze. Jednak już na wstępie pojawiły się problemy formalne. Osiągnięty zysk będą mogły przeznaczyć na swoje potrzeby, ale już trudniej będzie im pomagać innym potrzebującym seniorom. Czy opłacenie sąsiadkom wycieczki będzie oznaczało konieczność zgłoszenia darowizny? Czy za każdym razem będą musiały uzgadniać sposób wydatkowania zysku? Czy zaangażowanie innych osób do nieodpłatnej pomocy jest możliwe w takiej firmie? Odpowiedzi uzyskane na te i podobne pytania sprawiły, że pomysł na utworzenie firmy nie wyglądał już interesująco.

Na szczęście, panie MAN otrzymały informację o podmiotach ekonomii społecznej i w tej formule zorganizowały swoją działalność. Utworzyły fundację prowadzącą działalność gospodarczą i wskazały, że osiągnięty zysk będą przeznaczać na cele statutowe związane z działaniami na rzecz seniorów. Podzieliły się obowiązkami i rozpoczęły produkcję i sprzedaż. Gdy pracy było dużo, korzystały ze wsparcia wolontariuszek – seniorek, które w ten sposób również znalazły sposób na aktywność i uczestniczyły w zajęciach, imprezach i wyjazdach organizowanych przez fundację. Finansowanie wydarzeń, które wcześniej pozostawały w sferze marzeń, okazało się możliwe z wypracowanego przez seniorki zysku. A przy okazji okazało się, że aktywność w zakresie działalności gospodarczej angażuje tyle czasu i dostarcza tylu wyzwań, że miejscowi seniorzy przestali stawiać sobie pytanie o to, co mogliby zrobić w wolnym czasie.

Zapewne każdy z Państwa ma sporą wiedzę, doświadczenie i talent w jakimś zakresie. Warto wykorzystać je w pracy, która daje pewną satysfakcję finansową i ogromną satysfakcję osobistą z możliwości robienia społecznie ważnych rzeczy.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o cechach współpracy z PES:

Powrót do strony źródłowej: