Przydatne adresy www

Przydatne adresy www

Poniżej zebraliśmy adresy stron internetowych, skorzystanie z których
polecaliśmy Państwu w poszczególnych częściach Vademecum 

Zielona linia – portal publicznych służb zatrudnienia                   zielonalinia.gov.pl

Fundusze Europejskie – Portal Funduszy Europejskich                 funduszeeuropejskie.gov.pl

Baza konkurencyjności – oferty zatrudnienia w projektach z FE       bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt „Pożyczki na kształcenie”                                                inwestujwrozwoj.pl

Projekt OPEN                                                                           open.frp.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy                       biznes.gov.pl

Premie dla rolników na założenie działalności                             arimr.gov.pl

Lokalne Grupy Działania – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich        ksow.pl

Ogólnopolska sieć centrów wolontariatu                                    wolontariat.org.pl

Portal organizacji pozarządowych                                               ngo.pl

Informacje o ekonomii społecznej                                             ekonomiaspoleczna.pl

Jak założyć spółdzielnię socjalną?                                               spoldzieniasocjalnawpraktyce.pl