Praca dla seniora

Praca dla seniora

(Tychy)

To, że rada seniorów może skutecznie działać na rzecz przybliżania rynku pracy osobom dojrzałym, potwierdzają doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Właśnie z inicjatywy miejscowej rady został przygotowany i wdrożony program „Praca dla seniorów”.

Realizacja tego programu rozpoczęła się pod koniec 2017 roku w celu pomocy osobom w wieku 50+ i 60+ w podejmowaniu aktywności zawodowej. Uczestnicy biorą udział w trzydniowych zajęciach dotyczących wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Podczas zajęć komputerowych mogą nabyć te umiejętności z wykorzystaniem stron i portali internetowych. Pośrednik pracy współpracuje z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy atrakcyjnych dla tej grupy osób.

Zrealizowano już trzy edycje programu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Co więcej, inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach została dobrze przyjęta również przez pracodawców. Firma Lear Corporation przygotowała ofertę kierowaną do seniorów. Specjalna ulotka jednoznacznie wskazuje, że jest to propozycja pracy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Pakiet Senior przygotowany przez tego pracodawcę daje osobom dojrzałym możliwość skorzystania w ciągu roku z dwóch dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego i z poszerzonego pakietu prywatnej opieki medycznej oraz gwarantuje zatrudnienie na jedną zmianę (firma pracuje w systemie zmianowym). Możliwości aplikowania są również przyjazne osobom starszym. Można złożyć CV bezpośrednio przez stronę pracodawcy, wysłać jako załącznik na wskazany adres mailowy lub skontaktować się z działem kadr i wspólnie ustalić najlepsze dla danego kandydata rozwiązanie.

Tyskie doświadczenia potwierdzają, że jeżeli osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia określą swoje oczekiwania i wystąpią z inicjatywą, to są duże szanse, że znajdą w instytucjach i organizacjach sojuszników, którzy profesjonalnie odpowiedzą na te potrzeby.    

Zapraszamy zapoznania się z innymi przykładami dobrych praktyk: