Pożyczki na kształcenie

Vademecum rynku pracy   >  Przewodnik po dostępnej pomocy  >  Nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z częściowym umorzeniem

Oferta projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zakłada organizację bardzo określonych szkoleń – przede wszystkim, jak opisywaliśmy w poprzednim rozdziale, językowych oraz z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poza tym część projektów oferuje szkolenia specjalistyczne, zawodowe, ale tylko w określonej dla danego projektu tematyce. A co w sytuacji, jeśli komuś nie odpowiada oferta tych projektów, jeśli chciałby kształcić się w jednej z dziesiątków dziedzin i sposobów, których nie przewidują ścisłe kryteria projektów z RPO, ale samodzielne sfinansowanie tego kształcenia nie leży w zasięgu jego możliwości? Mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Od 2017 roku realizowane są dwa ogólnopolskie projekty, których celem jest ułatwienie wszystkim dorosłym osobom realizacji ich różnorodnych planów szkoleniowych i edukacyjnych (dokształcania się, przekwalifikowania, nabywania i podnoszenia kompetencji oraz rozwijania zainteresowań).

Jeżeli zatem chcieliby Państwo wziąć udział w dowolnym kursie, szkoleniu, warsztatach czy studiach podyplomowych, to dzięki tym projektom mogą Państwo skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek z częściowym umorzeniem na te cele. To Państwo wybierają temat i rodzaj zajęć edukacyjnych (nie mogą to tylko być studia I, II i III stopnia). Ważne jest to, że nie mogą one trwać dłużej niż 24 miesiące. Udział w projekcie umożliwia Państwu opłacenie z góry wybranej formy kształcenia, a także gwarantuje istotne obniżenie jej kosztu pod warunkiem ukończenia finansowanego z pożyczki kształcenia. W jaki sposób? Ukończenie kształcenia nagradzane jest częściowym (15-25%) umorzeniem pożyczki.

Obecnie realizowane są dwa takie projekty o zasięgu ogólnopolskim: Pożyczki na kształcenie oraz OPEN. Oba opierają się na tych samych, przedstawionych wyżej, założeniach formalnych związanych z grupą, do której są skierowane (wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w Polsce) oraz finansowanymi formami kształcenia. Różnią się natomiast częściowo szczegółowymi zasadami, np. dotyczącymi możliwości finansowania kształcenia zagranicznego albo już rozpoczętego, a także doświadczeniem w realizacji projektu i liczbą udzielonych pożyczek.

  • Pożyczki na kształcenie – projekt działa od września 2017 roku., realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy. W ramach projektu udzielono blisko 2 tys. pożyczek na kształcenie w Polsce i na całym świecie.

  • OPEN projekt działa od lutego 2018 roku, realizowany jest przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. W ramach OPEN udzielono ok. 200 pożyczek na kształcenie w Polsce i innych krajach UE.

Czas realizacji obu projektów przewidziany jest do końca 2019 roku, jednak z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.

W Vademecum runku pracy przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje dotyczące skorzystania z projektu Pożyczki na kształcenie oraz kierujemy do źródeł informacji na temat projektu OPEN.

Żeby zapoznać się z informacjami, należy kliknąć na logo wybranego projektu.

Ogólnopolski projekt dla wszystkich osób dorosłych

Nieprocentowana pożyczka na dowolny cel edukacyjny

Dwa równoległe projekty

Zapraszamy do kolejnych rozdziałów przewodnika po dostępnej pomocy: