Organizacje pozarządowe

Vademecum rynku pracy   >  Praca w organizacjach pozarządowych

Praca w organizacjach pozarządowych

W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji pozarządowych, określanych również jako NGO (od angielskiego określenia non governmental organisation)       lub jako trzeci sektor.

Poniżej, w czterech rozdziałach, przedstawiamy więcej informacji o organizacjach pozarządowych w Polsce.