Oferta urzędów pracy

Vademecum rynku pracy   >  A może własna firma?  >  Gdzie szukać pomocy?  >  Oferta urzędów pracy

Oferta urzędów pracy

W każdej sytuacji, która dotyczy poszukiwania nowej aktywności zawodowej, warto skierować kroki do powiatowego urzędu pracy. Instytucje te często nazywane są „pośredniakami” i wiele osób wzbrania się przed przekroczeniem ich progu. Tymczasem w ostatnich latach duża część tych urzędów zmieniła się wyraźnie na korzyść. Wyższe są standardy obsługi klienta, ale również szerszy jest zakres ich oferty. Na uwagę zasługują też dobrze przygotowane materiały informacyjne. Wszyscy zainteresowani mogą odwiedzić powiatowy urząd pracy. Prawdopodobnie znajdą tam ulotki o wspieraniu zakładania działalności gospodarczej. Mogą uzyskać także ustnie dodatkowe informacje.

Środki Funduszu Pracy, którymi dysponują urzędy pracy, przeznaczone są dla osób zarejestrowanych. Dlatego, po ustaleniu zasad pomocy udzielanej osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie, warto zastanowić się, czy ta oferta jest dla mnie atrakcyjna. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to trzeba sprawdzić możliwość rejestracji w urzędzie pracy (jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu). Doradca klienta przeprowadza z zarejestrowaną osobą wywiad i ustala Indywidualny Plan Działania. W takim planie powinna zostać zawarta rekomendacja do objęcia wsparciem w postaci dofinansowania utworzenia firmy. Najczęściej można liczyć na dotację (maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia). Niestety, wsparcie oferowane przez urzędy pracy z Funduszu Pracy, nie obejmuje pogłębionej pomocy doradczej ani żadnego wsparcia na pierwszym etapie prowadzenia firmy. Jest zatem mniej rozbudowane niż w przypadku opisanych powyżej projektów unijnych. Dla niektórych osób może to być poważny problem, bo również dotacje przyznawane przez powiatowy urząd pracy są bezzwrotne pod warunkiem m.in. utrzymania firmy przez minimum 12 miesięcy.

Niektóre urzędy pracy realizują również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (w ramach opisanych powyżej Regionalnych Programów Operacyjnych). Warto zatem odwiedzić najbliższy urząd i zapytać o dostępną pomoc. Również w wojewódzkich urzędach pracy można uzyskać informacje na temat wspierania przedsiębiorczości.

Mogą Państwo poszukać informacji na stronach internetowych urzędów. Dobrym źródłem jest też Zielona Linia http://zielonalinia.gov.pl. Portal zawiera informacje o organizacjach i instytucjach, które realizują projekty na temat przedsiębiorczości i szkolą, doradzają oraz udzielają dotacji lub pożyczek na założenie firmy.

Na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem firmy można też uzyskać korzystną pożyczkę. Tej formy wsparcia nie opisujemy w Vademecum szczegółowo, bo jest ona skierowana przede wszystkim do osób, które planują działalność w większej skali i chcą osiągnąć zysk umożliwiający spłatę pożyczki. W przypadku osób dojrzałych , które myślą jedynie o utrzymaniu aktywności po osiągnięciu wieku emerytalnego, skala tej działalności będzie zapewne mniejsza.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami pomocy debiutującym z własnym biznesem:

Powrót do strony źródłowej: