Odpowiedź na ofertę

Odpowiedź na ofertę

Jednym ze sposobów nawiązania współpracy z organizacją pozarządową jest odpowiedź na ofertę pracy. Jeżeli dane NGO realizuje projekty współfinansowane ze środków publicznych, to musi zapewnić równe szanse w trakcie rekrutacji, w szczególności, nie może nikogo dyskryminować ze względu wiek.

W sytuacji, gdy zorientują się Państwo, jakie lokalne organizacje warto wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem, można śledzić ich strony internetowe, na których zwykle są publikowane wszystkie aktualne oferty współpracy. Jeżeli krąg potencjalnych pracodawców lub zleceniodawców z trzeciego sektora nie został jednak precyzyjnie określony, to warto zaglądać na portal organizacji pozarządowych:

Na głównej stronie tego portalu warto odnaleźć tę część, która nazywa się „Ogłoszenia”, a po wejściu na tę podstronę odszukać dział „Organizacja oferuje pracę, współpracę” i wybrać „Pokaż wszystkie”. Wówczas rozwinie się lista dostępnych ogłoszeń ułożona chronologicznie, od tych, które zostały ostatnio zamieszczone.

Struktura tych ogłoszeń jest bardzo przejrzysta. Niezależnie od tego, jak szczegółowo opisane są zadania, wymagania, warunki współpracy, to zawsze podane są dane kontaktowe (bez tego nie można zamieścić ogłoszenia), a to pozwala na zapoznanie się z organizacją (wskazana jest strona internetowa) oraz na podjęcie starań o zdobycie dodatkowych informacji.

Tak sformułowany nagłówek sprawia, że ofertą zainteresują się tylko te osoby, które są pedagogami specjalnymi i chcą podjąć współpracę na terenie Warszawy. W treści zawarto tylko nazwę szkoły i informację, że poszukiwany jest pedagog specjalny na stanowisko nauczyciela w wymiarze ½ etatu lub cały etat. Jeżeli taka oferta jest interesująca, to warto nawiązać kontakt, porozmawiać o szczegółach i złożyć ofertę. Rekrutacja w tym wypadku nie będzie zapewne bardzo skomplikowana i wielostopniowa. To ważne, szczególnie dla osób, które szukają dodatkowego zajęcia i nie są zainteresowane udziałem w kolejnych testach, spotkaniach itp.

Prawdopodobnie, część z Państwa będzie się zastanawiać, czym zajmuje się animator społeczności lokalnych. Fakt, że nie znamy tego określenie nie przesądza o tym, że może mamy doskonałe kwalifikacje by z sukcesem realizować zadania animatora. Warto zapoznać się z treścią ogłoszenia. Już na pierwszy rzut oka widać, że to duża organizacja, która wdraża rozwiązania formalne zbliżone do biznesowych. Zakres obowiązków obejmuje kilkanaście pozycji, które zostały zredagowane bardzo hermetycznym językiem. Jeżeli ktoś nie był do końca pewny, czy może być animatorem, to po przeczytaniu zakresu zadań nadal nie będzie miał tej pewności. Szczegółowo opisane są wymagania stawiane kandydatom (w tym doświadczenie) oraz oferowane warunki pracy. Ta oferta dotyczy bowiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony z trzymiesięcznym okresem próbnym. W tym przypadku aplikowanie wiąże się z koniecznością przygotowania CV i listu aplikacyjnego oraz udziałem „w kolejnym etapie procesu rekrutacyjnego”.

Te dwa przykłady pokazują, jak zróżnicowane są oferty pracy i współpracy oraz oczekiwania organizacji pozarządowych. Warto je śledzić na bieżąco, bo w większości są to oferty bardzo przyjazne osobom dojrzałym.

Interesujące oferty (w tym organizacji pozarządowych) można również znaleźć na stronie:

To strona utworzona specjalnie w celu upubliczniania informacji o planowanych zakupach towarów i usług oraz rekrutacji w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Baza konkurencyjności jest podzielona na trzy główne części – ogłoszenia dotyczące dostaw, usług i robót budowlanych. Na potrzeby niniejszego Vademecum przedstawimy Państwu informacje o planowanych zakupach usług. Ta kategoria ogłoszeń podzielona jest na osiem grup tematycznych: usługi szkoleniowe, hotelarskie, cateringowe, badawcze, IT, drukarskie, prawne oraz „inne”.

W każdej grupie informacje można przeglądać z uwzględnieniem kilku kryteriów (np. termin składania ofert, termin zamieszczenia ogłoszenia itp.). Trzeba jednak pamiętać, że w tych ogłoszeniach precyzyjnie wskazane są wymagania stawiane wykonawcom i są to wymagania zapisane we wnioskach o dofinansowanie projektów. Wymagania dotyczą bardzo często doświadczenia w realizacji podobnych zadań w projektach i dlatego warto zbierać to doświadczenie, np. w okresie poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego. Dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia w pracy projektowej jest wolontariat.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami zaangażowania w działalność NGO:

Powrót do strony źródłowej: