Konstytucja biznesu

Konstytucja biznesu

Rozwiązania prawne coraz bardziej ułatwiają życie przedsiębiorcom i kandydatom na przedsiębiorców. Od wiosny 2018 roku, weszła w życie tzw. Konstytucja biznesu czyli pakiet ustaw, których celem jest uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

Jeden z nowych przepisów (ustawa Prawo przedsiębiorców art. 5) dotyczy prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej.

działalność nierejestrowana

Drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, np. prowadzenie dorywczego handlu lub wykonywanie okazjonalnych usług, może być realizowana legalnie bez potrzeby rejestracji, a to oznacza, że również bez opłacania składek ZUS (bez ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego). Warunkiem jest, by przychody z takiej działalności nie przekroczyły w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku miesięczna granica dochodów z działalności nierejestrowanej wynosi 1125 zł). Ustawodawca określił, że taka aktywność nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osiągane dochody każda osoba powinna rozliczyć zgodnie z opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Taką nierejestrowaną działalność mogą prowadzić osoby, które wykonują ją osobiście, a przez ostatnie 60 miesięcy nie miały zarejestrowanej własnej firmy. Ponadto, z rodzaju takiej działalności nie może wynikać wymóg uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Nasze doświadczenia z testowania Vademecum rynku pracy wskazują, że to rozwiązanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem osób dojrzałych. Dlatego na przykładach pokazujemy, jak może działać w praktyce.

Pani Jola od lat spędza wieczory z motkami wełny i drutami. Robi piękne swetry. Rodzina i przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą zamówić u niej ciepły i niepowtarzalny golf, blezer czy kamizelkę. Wiele razy namawiali Panią Jolę na założenie firmy i sprzedaż swoich produktów. Niestety, rachunek kosztów i przychodów zawsze wykazywał, że produkcja w skali jeden – dwa swetry miesięcznie nie zapewni opłacalności, w tym nie pozwoli na opłacenie składek ZUS. Natomiast bez firmy sprzedaż pojedynczych egzemplarzy wyrobów była praktycznie niemożliwa. Swetry Pani Joli to prawdziwe cuda rękodzieła i wymagają sprzedaży w dobrych sklepach, do których przychodzą klienci gotowi zapłacić na niepowtarzalną ofertę. Takie sklepy oczekują od dostawcy faktury. I tak koło się zamykało. Działalność nierejestrowana to rozwiązanie, które pozwala Pani Joli wystawić faktury na kwotę do 1125 zł miesięcznie. Oczywiście, nie ma mowy o odliczaniu kosztów osiągnięcia tego przychodu. Starannie prowadzony notatnik wystarczy, by pamiętać o wszystkich wystawionych fakturach i w kolejnym zeznaniu podatkowym ujawnić ten przychód i opodatkować go na zasadach ogólnych. W ten sposób również Pan Wojtek może teraz dorobić jako hydraulik nie tylko prowadząc naprawy u sąsiadek, ale również współpracując z administracją budynków na pobliskim osiedlu.

możliwość zwolnienia ze składek

Innym rozwiązaniem zawartym w Konstytucji biznesu i skierowanym do początkujących przedsiębiorców jest możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności (ustawa Prawo przedsiębiorców art. 18, tzw. ulga na start). 

Oznacza to, że przedsiębiorca musi zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak to było wcześniej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, które zakładają działalność po raz pierwszy lub podejmują ja ponownie, ale od dnia zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności minęło minimum 60 miesięcy. Ważny jest również warunek, że działalności nie wolno wykonywać na rzecz byłego pracodawcy. Trzeba też pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko przedsiębiorcy i nie obejmuje osób, które z nim współpracują lub są zatrudnione w firmie na podstawie umowy o pracę. W ciągu następnych dwóch lat przedsiębiorca może skorzystać z tzw. małego ZUS-u, czyli opłacać składki preferencyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami pomocy debiutującym z własnym biznesem:

Powrót do strony źródłowej: