Jakimi pracownikami są osoby dojrzałe?

Vademecum rynku pracy   >  Poradnik poruszania się po rynku pracy  >  Jakimi pracownikami są osoby dojrzałe?

Jakimi pracownikami są osoby dojrzałe?

Państwa wejście na rynek pracy w poszukiwaniu nowych form aktywności zawodowej będzie zapewne związane ze zmierzeniem się z wyobrażeniami, jakie na temat osób dojrzałych mają pracodawcy i instytucje rynku pracy.

Każdy z Państwa potrafi precyzyjnie wskazać swoje umiejętności, opisać wiedzę i scharakteryzować sposób pracy w zespole. Niestety, zanim otrzyma szansę prezentacji swojej kandydatury na pracownika lub współpracownika, zostanie zakwalifikowany do grupy osób w wieku 50+ i oceniony zgodnie z powszechnymi stereotypami.

Pracodawcy o pracownikach 50+

Przedstawimy Państwu niektóre z takich opinii, które zostały wskazane klika lat temu w badaniu „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse” wykonanym przez Ipsos Polska na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Na pytanie: Jakie są ograniczenia/minusy pracowników w wieku 50+? odpowiadali przedstawiciele firm i instytucji (w sumie ponad 600 podmiotów).

Jako największy minus wskazano stan zdrowia (40% firm i 45% instytucji). Kolejne ograniczenie to tradycyjny sposób myślenia/ brak kreatywności (10% firm, 7% instytucji). Jako równie istotny problem wskazano niechęć do zdobywania kwalifikacji (8% firm i 9% instytucji). Takie samo znaczenie przypisano nawykom (10% firm i 7% instytucji).

Ważne, że spora część respondentów odpowiedziała, że nie widzi żadnych minusów/ograniczeń (15% firm i 19% instytucji). Co trzeci pytany wskazał odpowiedź inne (33% firm i 33% instytucji), co pokazuje, że zakłada istnienie takich ograniczeń, ale ich nie potrafi sprecyzować.

Jeżeli będą Państwo mieli świadomość, że są rynku pracy oceniani również jako przedstawiciele grupy 50+, to łatwiej będzie przygotować się na spotkania z pracodawcami i odpowiedzi na zadawane pytania.

Jak odpowiedzieć na obawy pracodawcy?

Z wyjątkiem sytuacji zdrowotnej żaden inny minus nie znalazł istotnie dużej liczby osób, które wskazały daną odpowiedź. Prawdą jest, że wraz z wiekiem zdrowie daje coraz bardziej o sobie znać. Trzeba jednak zauważyć, że dzisiejsi sześćdziesięciolatkowie są w dużo lepszej kondycji niż osoby w tym wieku 10–15 lat temu. Warto zwrócić uwagę pracodawcy na fakt, że jeżeli korzystają Państwo ze zwolnień lekarskich, to już tylko w powiązaniu z własną chorobą i nie sprawują Państwo opieki nad małymi dziećmi. Ponadto, ustawodawca wprowadził rozwiązania, które sprawiają, że pracodawca ponosi mniejsze koszt zwolnień lekarskich dojrzałych pracowników niż to ma miejsce w przypadku młodszych osób (opisaliśmy to rozwiązanie obszerniej w drugim rozdziale Vademecum). Na marginesie warto opowiedzieć pracodawcy o swoim zamiłowaniu do aktywności, w tym np. do sportu, co potwierdza starania o utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej.

Bez problemu pewnie poradzą sobie Państwo z wątpliwościami dotyczącymi kreatywności czy chęci zdobywania nowych kwalifikacji. Warto przygotować się na poruszenie tych tematów. Nie wynika to ze stosunku pracodawcy do konkretnej osoby, ale z powszechnego postrzegania osób dojrzałych na rynku pracy.

Na koniec możemy tylko dodać, że niesprawiedliwych opinii o młodych osobach na rynku pracy też pojawia się bardzo dużo. Tak jak o zatrudnianych kobietach. Żadna dyskryminacja na rynku pracy nie jest dozwolona i gdyby przebieg rozmowy z pracodawcą upoważniał Państwa do stwierdzenia, że są Państwo traktowani w inny sposób ze względu na wiek, to warto to głośno powiedzieć.

Życzymy powodzenia w poszukiwaniu możliwości utrzymania aktywności zawodowej!

Zmierzenie się ze stereotypami

Obawy i opinie pracodawców – badanie

Świadomość opinii pomocna w przygotowaniu do rozmowy

Dobre strony sytuacji zdrowotnej

Głośno o ewentualnej dyskryminacji

Rozdziały w części „Poradnik poruszania się po rynku pracy”:

Zapraszamy do kolejnej części Vademecum: