Jakie są szanse na przetrwanie?

Vademecum rynku pracy   >  A może własna firma?  >  Jakie są szanse na przetrwanie?

Jakie są szanse na przetrwanie?

Na zakończenie tej części Vademecum, która dotyczy możliwości utrzymania aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej, opisujemy kondycję małych firm powstających w Polsce.

Z jednej strony, warto przypominać, że aktywność biznesowa jest obarczona ryzykiem niepowodzenia. Czy duże jest to ryzyko? To zależy od wielu czynników, w tym od wyznaczonego celu oraz wysiłku włożonego w staranne przygotowanie się do założenia firmy. Zawsze jednak osoba występująca w roli przedsiębiorcy powinna mieć świadomość, że istnieje ogromna różnorodność czynników w skali mikro i makro, które mogą sprawić, że jej dobrze przygotowana firma nie będzie miała szans na rynku. Jednym z takich czynników jest np. pogoda i różne klęski żywiołowe, które dość szybko potrafią skutecznie pozbawić firmę szans na sukces. Duże znaczenie mogą mieć też decyzje polityczne czy ważne decyzje gospodarcze.

Pani Ewa zaplanowała prowadzenie salonu kosmetycznego w małym miasteczku, w którym mieszkało dużo rodzin wojskowych. Analiza rynku wykazała, że młode kobiety, których mężowie dobrze zarabiali, miały sporo wolnego czasu i chętnie uczestniczyły w różnych wydarzeniach towarzyskich. Jednak w okolicy nie działał żaden salon piękności z nowoczesną aparaturą i szeroką ofertą. Dlatego Pani Ewa zainwestowała w remont lokalu i jego wyposażenie oraz ukończyła dodatkowe kursy. Potem już tylko coraz częściej otwierała swój kalendarz, by zapisać kolejną klientkę. Niestety, po kilku miesiącach zapadła w Warszawie decyzja, że jednostka wojskowa zostaje zlikwidowana. Część osób wyprowadziło się do innych miast, a ci, którzy zostali, nie mieli już dostatecznie dużych dochodów, by odwiedzać salon kosmetyczny.

Dlatego tak ważne jest, by przez cały okres prowadzenia firmy pamiętać, że zmiana warunków rynkowych, mody, przepisów prawa itp. może wymagać zaprzestania działalności i nie będzie to winą przedsiębiorcy. Niepowodzenia w biznesie nie należy z definicji utożsamiać z niepowodzeniem osobistym.

Po drugie, dobre przygotowanie do działalności gospodarczej skutecznie zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Dlatego warto poświęcić na to trochę czasu, może nawet zainwestować w szkolenia. Nawiązać kontakt z ośrodkami wspierającymi przedsiębiorców. Precyzyjnie określić cel. Jeśli ktoś zakłada firmę z zamiarem, że działalność gospodarcza pozwoli mu po roku wybudować dom dla siebie, a może jeszcze dla dziecka, to istotnie zwiększa swoje szanse na niepowodzenie. Cel musi być realny, mierzalny i określony w czasie. To pozwoli upewnić się, że efekty działalności są zgodne z wcześniejszymi założeniami.

W tym miejscu przypominamy, że podejmowanie działalności gospodarczej w celu utrzymania aktywności zawodowej w wieku emerytalnym ma na celu zwykle dużo mniejszą skalę zysku i – w ten sposób – znacznie mniej obarczone jest ryzykiem osiągania zbyt małego dochodu.

Każdego miesiąca w Polsce rejestruje się około 24 tysięcy firm prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Jednocześnie tyle samo (a może nawet trochę więcej) firm zamyka swoją działalność. Głównym powodem (wskazuje go 25% przedsiębiorców) są trudności z uzyskaniem odpowiednio dużej skali działalności. I to jest właśnie bardzo dobra wiadomość dla osób dojrzałych. Jeżeli zdecydują się Państwo na utworzenie firmy, która ma pozwolić utrzymać aktywność, realizować pasję, dorobić do emerytury, to nawet mała skala działalności będzie spełniać Państwa oczekiwania. Najważniejszy problem dotyczy zatem Państwa w znaczniej mniejszym stopniu niż młodych przedsiębiorców, którzy z wypracowanego zysku muszą utrzymać siebie i rodzinę, spłacić kredyty i jeszcze odłożyć na rozwój firmy.

Kolejna przyczyna wyrejestrowywania firm to utrata płynności finansowej. To zagrożenie jest w dużym stopniu związane z opóźnieniami w płatnościach, które powinni wnieść duzi odbiorcy. W skali małej firmy, która nie realizuje wielkich kontraktów, takie sytuacje mają miejsce dużo rzadziej.

Zdarza się również często, szczególnie w obecnej sytuacji na rynku pracy, że niektóre osoby prowadzące firmy podejmują prace na etat i dlatego rezygnują z pracy na własny rachunek. W poprzednim okresie wielu pracodawców namawiało swoich pracowników do otwierania firm i traktowało to jako sposób na obniżenie kosztów zatrudnienia. To powodowało, że w gronie przedsiębiorców znalazły się osoby niejako przymuszone do pełnienia tej roli, i teraz, gdy sytuacja na rynku pracy istotnie się zmieniała, tacy przedsiębiorcy chętnie powracają do roli osób zatrudnionych. Ten powód wyrejestrowania firmy też nie dotyczy z reguły osób dojrzałych, które w wieku emerytalnym chcą utrzymać aktywność zawodową.

Przedstawiona powyżej analiza głównych powodów wyrejestrowywania małych firm być może przekonała Państwa, że biznes prowadzony przez osoby dojrzałe ma dużo większe szanse przetrwania. Dlatego prosimy o zastanowienie się, czy własna firma to nie jest dla Państwa ciekawa propozycja na utrzymanie aktywności. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w Vademecum istotnie ułatwią takie rozważania.

Osoby zdecydowane na prowadzenie firmy zapraszamy do poznania szczegółowych informacji na temat rejestracji działalności gospodarczej. W Internecie dostępnych jest wiele portali, które pomogą pokonać kolejne kroki na drodze do przedsiębiorczości. Na szczęście, procedury są coraz prostsze. Polecamy Państwu portal www.biznes.gov.pl, gdzie w zakładce „Sprawy przedsiębiorcy” można znaleźć sporo praktycznych informacji o zakładaniu firmy.

Ryzyko niepowodzenia

Zaprzestanie działalności nie zawsze winą przedsiębiorcy

Szkolenia, zewnętrzne wsparcie, precyzyjny cel

Wystarczy mała skala

Bardzo niskie ryzyko utraty płynności finansowej

Wysokie szanse na sukces

Rozdziały w części „A może własne firma?”:

Zapraszamy do kolejnej części Vademecum: