Jak się pracuje w NGO

Vademecum rynku pracy   >  Praca w organizacjach pozarządowych  >  Jak pracuje się w organizacjach pozarządowych?

Jak pracuje się w organizacjach pozarządowych? ​

Duża liczba organizacji sprawia, że trzeci sektor jest bardzo zróżnicowany. Tylko co piąta organizacja zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Kolejne 35 procent to podmioty, które nawiązują współpracę np. w formie zleceń. Pozostałe NGO-sy swoje działania opierają wyłącznie na pracy społecznej.

Z powyższej informacji wynika bardzo ważny wniosek – współpraca z organizacją pozarządową to zwykle zaangażowanie w niepełnym wymiarze, w elastycznych godzinach pracy, czasami w weekendy. Taka oferta może być zatem atrakcyjna dla tych wszystkich osób, które nie chcą lub nie mogą przeznaczyć na aktywność zawodową 8 godzin każdego dnia roboczego przez cały rok.

Duża część organizacji realizuje projekty (o tym, co oznacza praca metodą projektową, piszemy w dalszej części Vademecum), co sprawia, że oferta współpracy jest aktualna w dokładnie określonym czasie (np. w związku w organizacją konkretnego wydarzenia, przez kilka miesięcy lub np. jeden rok). To sprawia, że na podjęcie takiej współpracy nie decydują się osoby szukające stałego zatrudnienia. Może to być jednak propozycja bardzo interesująca dla osób, które chcą poznać specyfikę pracy w organizacji pozarządowej lub traktują takie zajęcie jako sposób utrzymania aktywności zawodowej.  

Opisane uwarunkowania organizacyjne pracy w dużej części organizacji pozarządowych wydają się przyjazne dla osób dojrzałych. Dla pełnej informacji trzeba jednak przedstawić również wymagania merytoryczne.

Organizacje pozarządowe nie działają dla zysku (co szczegółowo opisujemy w dalszej części Vademecum). Ich funkcjonowanie jest zawsze połączone z realizacją pewnej misji (z zakresu np. spraw społecznych, kulturalnych, ekologicznych, oświatowych, sportowych itp.). Na współpracę z daną organizacją powinna decydować się tylko taka osoba, która w pełni popiera tę misję. O ile dobra krawcowa może wzorowo uszyć spódnicę mini, mimo że sama nosi tylko długie spódnice, to w organizacji pozarządowej prowadzącej schronisko dla psów nie znajdzie swojego miejsca osoba, która nie lubi zwierząt lub nie jest wrażliwa na ich los.    

Z charakteru działania organizacji wynika również oczekiwanie, że współpracownicy będą wykonywali różne zadania, czyli będą wielozadaniowi. W tym określeniu nie chodzi o jednoczesne wykonywanie kilku czynności (np. młodzi ludzie potrafią często jednocześnie czytać książkę, słuchać radia, rozmawiać przez telefon i jeść). W organizacji oczekuje się najczęściej, że ten sam współpracownik np. zrekrutuje uczestników projektu, zakupi potrzebne materiały, przygotuje dokumentację, przeprowadzi zajęcia, zrobi zdjęcia itp., a w wolnej chwili napisze wniosek dotyczący finansowania kolejnych działań i udzieli wywiadu lokalnym mediom. Takie oczekiwania wynikają też z realizacji wspomnianej powyżej misji. Z reguły nie ma więc w strukturze organizacji wyodrębnionych działów, np. zaopatrzenia, promocji, technicznego itp. Realizowane są kompleksowe zadania, często o charakterze projektowym, i to wymusza inną organizację pracy.

Jeżeli chcą Państwo włączyć się zawodowo w działania organizacji pozarządowych a bardzo ogólnie omówione powyżej uwarunkowania są dla Państwa do zaakceptowania, to czas odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: ile zarabia się w trzecim sektorze?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zwykle łączy się ze stawkami powszechnie uznawanymi za niższe niż w sektorze przedsiębiorstw. Jednak dla osób, które chciałyby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do okresowego świadczenia usług w ramach umowy zlecenia lub do wykonania dzieła, mamy trochę lepsze wiadomości. W dalszej części Vademecum opisujemy m.in. możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Projekty takie wybierane są w ramach konkursów, w których często określane są maksymalne stawki wynagrodzenia dla różnych ekspertów, specjalistów, doradców itp. Okazuje się, że nawet zaangażowanie w wymiarze odpowiadającym niewielkiej części etatu może być satysfakcjonującym źródłem dodatkowego dochodu.

Na zakończenie tej wstępnej i bardzo podstawowej informacji o charakterze pracy w organizacjach pozarządowych chcemy zachęcić do lektury kolejnych części tego rozdziału Vademecum. Zachęcamy tych z Państwa, którzy już mają pomysł, w jakiej działającej lokalnie organizacji pozarządowej mogliby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Zachęcamy do lektury również te osoby, które nie dostrzegają w najbliższej okolicy żadnej takiej organizacji i mogą sądzić, że nie mają szans na podjęcie współpracy z trzecim sektorem. Szanowni Państwo, największym skarbem trzeciego sektora są ludzie, bo bez ich zaangażowania, wiedzy i doświadczenia nigdy nie uda się zrealizować wyznaczonej misji. Zdarza się, że istniejące organizacje nie działają w danym regionie tylko dlatego, że nie mają tam „swoich ludzi”, którzy znają miejscowe uwarunkowania i chcą się zaangażować dla osiągnięcia wspólnego celu. W dalszej części Vademecum podpowiadamy, jak dotrzeć do takich organizacji. Podpowiadamy również, jak samemu lub z grupą znajomych założyć organizację pozarządową i połączyć z nią swoją przyszłość zawodową.

Elastyczny czas pracy

Krótka umowa

Akceptacja misji NGO

Różne zadania, brak specjalizacji

Korzystne stawki dla ekspertów, doradców, specjalistów

Potencjał NGO to człowiek

Zapraszamy do kolejnych rozdziałów na temat organizacji pozarządowych: