Instrukcja wypełniania wniosku o pożyczkę

Instrukcja wypełniania wniosku w projekcie "Pożyczki na kształcenie"

Co powinni Państwo przygotować lub wiedzieć przed złożeniem wniosku o pożyczkę:

 • Ważny dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty.
 • Potwierdzenia otrzymywanych dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku – w postaci plików pdf lub jpg.
 • emerytura – potwierdzenia wpływów na konto albo skany odcinków emerytury potwierdzających jej otrzymanie,
 • umowa o pracę – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto i netto,
 • umowa zlecenie/dzieło – skan umowy oraz skany rachunków lub potwierdzenia wpływów na konto,
 • własna firma – ostatni złożony PIT oraz zestawienie finansowe firmy z ostatnich 12 miesięcy działalności zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej projektu.
 • NIP organizatora kształcenia oraz jego adres rejestrowy, a także adres, pod którym będzie realizowane wybrane kształcenie.
 • Dokładna nazwa wybranej formy kształcenia, cena , którą Państwo mają zapłacić, oraz daty (miesiąc i rok) rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

Oto przygotowana specjalnie dla Państwa szczegółowa instrukcja, która ułatwi Państwu prawidłowe złożenie wniosku o pożyczkę w projekcie „Pożyczki na kształcenie”:

 1. Najpierw należy wejść na stronę inwestujwrozwoj.pl i w prawym górnym rogu kliknąć „Twoje konto”. W ten sposób wchodzi się na stronę do rejestracji/logowania się do systemu wnioskowania o pożyczki.

 2. Pod okienkiem do logowania trzeba kliknąć „zarejestruj” i wypełnić krótki formularz, który pozwoli założyć konto w systemie. Do rejestracji wymagane jest tylko podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Po rejestracji konta na podany adres e-mail przychodzi mail z linkiem aktywacyjnym. Jeśli mail nie przyjdzie przez dłuższy czas, warto sprawdzić folder SPAM/śmieci. Po aktywowaniu konta, można przystąpić już do wypełnienia wniosku o pożyczkę.

 3. Żeby utworzyć wniosek, należy wybrać duży przycisk „Złóż wniosek”. Na pierwszej stronie wniosku znajduje się instrukcja z wieloma przydatnymi podpowiedziami, na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku. Warto uważnie się z nią zapoznać.

 4. Teraz można zacząć wypełniać wniosek. Wniosek składa się z 8 sekcji. System pozwala przejść do kolejnej sekcji dopiero po wypełnieniu wszystkich koniecznych informacji w już rozpoczętej oraz zatwierdzeniu jej. Dopóki nie wyśle się wniosku, zawsze można wrócić do sekcji już wypełnionej i zatwierdzonej. Pomiędzy kolejnymi sekcjami należy poruszać się za pomocą strzałek umieszczonych na dole każdej strony wniosku. Wniosek zawiera następujące sekcje:

 • Dane uczestnika – tutaj należy podać swoje podstawowe dane osobowe wraz z adresem i danymi dokumentu identyfikacyjnego.
 • Dane statystyczne – tutaj należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. statusu na rynku pracy, stanu cywilnego, wykształcenia.
 • Zdolność kredytowa – tutaj należy umieścić wszystkie informacje świadczące o sytuacji finansowej: wskazać źródła i wysokość dochodów własnych i ewentualnie małżonka, zadeklarować posiadany majątek i jego wartość (np. nieruchomość/ ruchomość/ oszczędności), poinformować o posiadanych kredytach lub innych zobowiązaniach.

        Jedyne dokumenty, jakie należy załączyć w tej sekcji (w postaci plików), a zarazem do wniosku w ogóle, to te potwierdzające dochody ze wskazanego                  źródła z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 • Cel pożyczki – tutaj należy umieścić informacje dotyczące wybranej formy kształcenia, która ma zostać sfinansowana z pożyczki – przede wszystkim dane organizatora, nazwę formy kształcenia, czas trwania od-do oraz jej cenę.
 • Dane o pożyczce – tutaj należy ustawić kwotę pożyczki (min. to 600 zł, maks. to pełna cena formy kształcenia) oraz liczbę rat (12-36).
 • Zabezpieczenia – tutaj, w przypadku ubiegania się o pożyczkę w kwocie wyższej niż 10 tys. zł, należy wybrać z listy preferowany rodzaj zabezpieczenia pożyczki (wszystkie rodzaje są opisane).
 • Oświadczenia – tutaj należy zaznaczyć oświadczenia niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
 • Ankieta – tutaj należy wypełnić ankietę dotyczącą własnych doświadczeń i planów edukacyjnych, a także ocenić dotychczasowe doświadczenia w projekcie „Pożyczki na kształcenie”.
 1. Nie trzeba wypełniać całego wniosku na raz. Można po wypełnieniu jego części zapisać go i wrócić do niego później – za pomocą przycisku umieszczonego na dole każdej sekcji „zapisz i wróć później”. Po zalogowaniu się na konto w systemie swoje wnioski (zarówno te wysłane, jak i będące w edycji) można znaleźć po przyciskiem „Twoje wnioski”.

 2. Po wypełnieniu wniosku warto wrócić do początku i sprawdzić go. Potem należy przejść do samego końca i na dole ostatniej sekcji (ankiety) nacisnąć przycisk „Potwierdź i wyślij wniosek”. To już wszystko. Teraz trzeba poczekać na wyniki oceny formalnej, a potem oceny zdolności kredytowej, która poskutkuje decyzją o przyznaniu/nieprzyznaniu pożyczki.

        Wszystkie informacje o zmianie statusu Państwa wniosku (np. w trakcie weryfikacji/do poprawy/zatwierdzony formalnie/zatwierdzona analiza                           kredytowa/decyzja pożyczkowa) będą przychodziły drogą mailową na adres podany przy rejestracji. Aktualny status wniosku można zobaczyć                              również po zalogowaniu się na konto, w części „Twoje wnioski”.

 1. Może się zdarzyć, że oceniający poprosi o dokonanie poprawek lub uzupełnień we wniosku. Dobrą wiadomością jest, że wszystkie wnioski zawierające błędy lub braki są odsyłane do poprawy, żadne nie są od razu odrzucane. Odrzucane formalnie są jedynie te wnioski, które nie spełniają któregoś kryterium formalnego dotyczącego osoby wnioskującej (np. nie jest pełnoletnia) lub wybranej formy kształcenia (np. są to studia magisterskie). Jeśli otrzyma się mail informujący o konieczności poprawy wniosku, trzeba zalogować się do swojego wniosku, przeczytać uwagi oceniającego i zgodnie z jego wskazówkami wprowadzić korekty. Następnie – tak jak za pierwszym razem – zatwierdzić i wysłać wniosek.

Życzymy powodzenia!