Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości

Vademecum rynku pracy   >  Dobre praktyki utrzymania aktywności zawodowej  >  Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości

Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości

(województwo mazowieckie)

Projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” był realizowany kilka lat temu w ramach ówczesnego Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Był to jeden z licznych projektów wspierających osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Jednocześnie był to projekt wyjątkowy, bo wszechstronnie dostosowany do potrzeb i możliwości osób dojrzałych. Pomysłodawcą takich działań było partnerstwo złożone z Fundacji Fundusz Współpracy oraz Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Projekt został wyróżniony w prestiżowym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

Istotną cechą „Inkubatora dojrzałej przedsiębiorczości” było zaprojektowanie działań pod względem organizacyjnym i merytorycznym z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych osób w wieku 50+. Szkolenia, doradztwo i inne zajęcia zostały tak zaplanowane, by były dla tej grupy uczestników maksymalnie przydatne. Z andragogicznych zasad uczenia się osób dojrzałych wynika, że organizatorzy zajęć powinni zapewnić uczestnikom udział w kreowaniu procesu edukacyjnego, ustalaniu programu, wyborze metod i możliwości ewaluacji. To wszystko sprawia, że osoba dojrzała uczy się, a nie jest uczona. Niezwykle ważne jest wykorzystanie doświadczenia uczestników kształcenia, bo pozwala sprowadzić dyskusję do bardzo praktycznych treści. Kolejna bardzo ważna cecha zajęć dla osób dojrzałych to możliwość wymiany doświadczeń w grupie. Takie wsparcie było dostępne dla uczestników projektu. Również fakt, że była to grupa jednorodna wiekowo i prowadzący nie odbiegali istotnie wiekiem od uczestników zapewniał duży komfort psychiczny i sprzyjał budowaniu poczucia przynależności do społeczności projektowej. Zajęcia organizowane dla osób dojrzałych nie powinny tworzyć atmosfery konkurencji, a zdecydowanie opierać się na współpracy wszystkich osób zaangażowanych.

Jeśli będą Państwo uczestniczyć kiedyś w warsztatach, szkoleniach czy innych zajęciach edukacyjnych, to warto upewnić się, że zostały one przygotowane z uwzględnieniem powyższych wymagań. Nie jest zasadą, że osoby dojrzałe mają większe trudności z przyswojeniem nowej wiedzy niż osoby młode. Jest za to prawdą, że mają inne potrzeby edukacyjne. Dlatego nie warto startować do rywalizacji między tymi grupami, lecz trzeba znaleźć właściwą dla siebie ofertę. Efekt takiego kształcenia potwierdzi, że warto było dłużej poszukać instytucji szkoleniowej, która ma specjalną ofertę dla osób dojrzałych.

Ale „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” to nie tylko była specjalna oferta organizacji zajęć. Również zasady pracy personelu projektu były w pełni dopasowane do grupy uczestników. Biuro projektu było otwarte i każdy mógł skorzystać z jego wyposażenia. Dostępna była biblioteczka przedsiębiorcy złożona z kilkudziesięciu tytułów z zakresu m.in. prawa, księgowości, marketingu. Na chętnych czekało kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i przydatny sprzęt biurowy, którego najczęściej nie kupuje się do domu, w tym bindownica i niszczarka do dokumentów. Zawsze można było poczęstować się dobrą kawą lub herbatą i porozmawiać z innymi uczestnikami oraz pracownikami Inkubatora. Warto też zauważyć, że uczestnicy mogli skorzystać z dużej sali wyposażonej w ekran i rzutnik multimedialny oraz z mniejszych sal, w których odbywały się np. indywidualne spotkania z doradcami i psychologiem. Całość uzupełniał spójny system wizualizacji, który oparty był na ciepłych kolorach i pozytywnych hasłach oraz ciekawych znakach graficznych.

Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości już nie działa w województwie mazowieckim, bo od dawna nie było na tym terenie konkursów, które umożliwiłyby realizację takich projektów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że mają Państwo prawo oczekiwać wsparcia udzielanego w opisany powyżej sposób. Poczucie bezpieczeństwa jest dla osób dojrzałych bardzo ważne i istotnie wpływa na efekty podejmowanych przez Państwa działań.

W przypadku Inkubatora dojrzałej przedsiębiorczości o tych efektach najlepiej świadczą opinie sformułowane przez osoby, które w ramach tego projektu utworzyły własne firmy i w dojrzałym wieku stały się przedsiębiorcami. Poniższe cytaty przytaczamy za wydawnictwem „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości – klucz do sukcesu osób 45+”.

"Pośród różnych programów szkoleniowo-doradczych, w ramach których można było uzyskać wsparcie w postaci jednorazowej dotacji, był Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości, który wybrałam z uwagi na możliwość spotkania ludzi w moim wieku, borykających się z podobnymi, jak moje, trudnościami. Możliwość spotkania tak wielu twórczych i pełnych zapału ludzi 45+, którzy już wiedzą „od czego muchy padają” uważam za jedną z większych wartości tego projektu."
„Dzięki Inkubatorowi mogłam zrealizować swój pomysł na klub kobiet dojrzałych. Poza dotacją finansową pozwalającą zaadaptować pomieszczenia do potrzeb klubokawiarni oraz na zakup niezbędnych urządzeń wielką pomocą przy zakładaniu firmy był cały cykl szkoleń na temat działalności gospodarczej… Niezwykle ważne jest to, że po otrzymaniu dotacji nasz kontakt z Inkubatorem nie urwał się i cały czas możemy liczyć na wsparcie i doradztwo w tym najtrudniejszym początkowym etapie prowadzenia własnej firmy.”
„Bez projektu prowadzonego przez Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości moja firma prawdopodobnie w ogóle by nie powstała… Na podkreślenie zasługuje przy tym bardzo dobra atmosfera stworzona w projekcie przez zespół prowadzący. Dzięki niej nawet na etapie konkursu biznesplanów zamiast naturalnej konkurencji między uczestnikami dominowała chęć wzajemnego wspierania się i pomocy.”
„Inkubator jest dla mnie miejscem skupiającym ludzi pozytywnego myślenia, wzajemnej życzliwości i nadziei. Ten klimat towarzyszył mi przez cały okres szkoleń i później podczas konsultacji oraz pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Znalazłem w końcu czas, miejsce i ludzi, którzy pomogli mi urzeczywistnić moje plany i marzenia.”

Mamy nadzieję, że powyższe informacje utwierdziły Państwa w przekonaniu, że na sukces nigdy nie jest za późno. Mogą Państwo dać sobie szansę na spełnienie marzeń o własnej firmie. Dzisiaj, gdy przepisy dotyczące zwolnień i ulg w płaceniu składek ZUS są dużo bardziej przyjazne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności, z pewnością warto spróbować.

Wierzymy również, że będą Państwo poszukiwać na rynku edukacyjnym i w projektach takiej oferty, która będzie najbardziej dopasowana do Państwa potrzeb i oczekiwań. Udział w kształceniu w każdym wieku może być źródłem dużej satysfakcji. To organizatorzy powinni zadbać o to, by coraz liczniejsza grupa dojrzałych klientów chciała korzystać z ich oferty.

Zapraszamy zapoznania się z innymi przykładami dobrych praktyk: