Informator o pracy

Vademecum rynku pracy   >  Informator o pracy osób dojrzałych

Informator o pracy osób dojrzałych

Przez wiele lat kariery zawodowej wydawało się Państwu, że emerytura to pojęcie z kategorii abstrakcyjnych. Podobno kiedyś nadejdzie, ale stanie się to prawdopodobnie dopiero po końcu świata. Aż tu nagle, któregoś dnia, gdy teczka z planami zawodowymi jest jeszcze pełna, okazuje się, że nadszedł okres ochronny. A zaraz za nim w kalendarzu pojawił się dzień, w którym osiągamy wiek emerytalny.

Doskonale znamy te uczucia. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM powstała 10 lat temu w celu promocji rozwiązań, które wspierają aktywność zawodową. Od początku dużo naszych działań dotyczyło osób dojrzałych. Prowadzimy działania pod hasłem „Przeciw ageizmowi”, co oznacza, że nie zgadzamy się na żadne formy dyskryminacji za względu na wiek. W szczególności na rynku pracy wiek kandydata na pracownika nie powinien być czynnikiem decydującym o wynikach rekrutacji. Zdarza się, że rzeczywistość jest pod tym względem daleka od oczekiwanej. Zrealizowaliśmy w poprzednich latach projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”, który zdobył prestiżowy tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Uczestnicy tego projektu udowodnili prawdziwość hasła:

Obecnie po raz kolejny podjęliśmy się wypracowania rozwiązania wspierającego osoby dojrzałe na rynku pracy. W ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji testujemy rozwiązanie, które nazwaliśmy „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej”. Jednym z elementów tej innowacji jest Vademecum rynku pracy. Dlatego elementem logotypu Vademecum jest koło sterowe, które ma pomóc Państwu w obraniu dobrego kursu.

vlogokk

Vademecum rynku pracy zostało przygotowane z myślą o osobach dojrzałych przez zespół ekspertów, w którym duża część osób zbliża się do wieku emerytalnego lub nawet ten wiek osiągnęła.

Chcemy podpowiedzieć Państwu rozwiązania, które rozszerzą możliwości wyboru dokonywanego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wybór nie ogranicza się do decydowania, czy nadal pracujemy, czy stajemy się klientami ZUS. Prawdziwy wybór, jakiego powinni Państwo dokonać w tym szczególnym momencie życia, polega na znalezieniu zajęcia zgodnego z Państwa marzeniami, potrzebami i oczekiwaniami. Z takiej pracy będą Państwo czerpać radość, siłę i energię na kolejne lata. Dlatego zapraszamy do lektury Vademecum i do obrania razem z nami kursu na utrzymanie aktywności zawodowej.