Gdzie jest dostępna informacja i pomoc?

Vademecum rynku pracy   >  Przedsiębiorstwa społeczne jako pracodawcy  >  Gdzie jest dostępna informacja i pomoc?

Gdzie jest dostępna informacja i pomoc?

Jeśli mają Państwo pomysł na działalność rynkową kilkuosobowej firmy i wspólny cel społeczny, a jednocześnie chcą Państwo stworzyć dla siebie i innych osób przyjazne miejsce pracy, to warto pomyśleć o założeniu spółdzielni socjalnej. Jest to interesujące rozwiązanie szczególnie dla tych osób, które nie mogą lub nie chcą podjąć pracy na cały etat, wolą same decydować o zakresie swojego zaangażowania lub z różnych powodów nie planują prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej

Temat ekonomii społecznej nie jest w Polsce powszechnie znany. Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują pogłębionych informacji, to podpowiadamy, że w całej Polsce działają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Ich adresy można znaleźć np. na blogu

W każdym województwie jest kilka takich instytucji, obszar działania każdej z nich to kilka sąsiadujących powiatów. Informacji o systemie wsparcia ekonomii społecznej udzielają także działające w województwach Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udzieli Państwu informacji oraz pomoże w realizacji zaplanowanych działań. Ośrodki dysponują środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są przeznaczone m.in. na pomoc w dopracowaniu biznes planu nowego przedsięwzięcia i w rejestracji podmiotu. Mogą być wykorzystane też na udzielenie wsparcia finansowego na niezbędne inwestycje powiązane z tworzeniem miejsc pracy w nowym podmiocie ekonomii społecznej. Przez pierwsze pół roku jego działania (w uzasadnionych wypadkach nawet przez 12 miesięcy) mogą Państwo uzyskać comiesięczny zastrzyk pieniędzy na opłaty stałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym na media, lokal, paliwo, składki pracownicze – jest to tzw. wsparcie pomostowe. Wysokość dotacji jest różna w ofercie poszczególnych Ośrodków – może wynieść nawet ponad 20 tysięcy zł – i kwota ta jest przyznawana na każde powstające w ramach przedsiębiorstwa miejsce pracy. Dodatkowo Ośrodki oferują często darmowe szkolenia zawodowe, doradztwo specjalistyczne, usługi związane z prawem, księgowością czy marketingiem.

inne rodzaje wsparcia

Inne rozwiązania, z których w określonych warunkach mogą skorzystać założyciele spółdzielni socjalnej, to np. dotacja przyznawana z Funduszu Pracy, wsparcie finansowe udzielane ze środków PFRON oraz przyznawana przez starostwo refundacja składek za ubezpieczenie społeczne. Kolejną zachętą jest zwolnienie z opłat rejestracyjnych pobieranych od innych podmiotów za wpis i zmiany we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółdzielnie socjalne – pod warunkiem przeznaczania dochodów na społeczną i zawodową reintegrację swoich członków – mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Cennym źródłem informacji jest też portal 

który zawiera zarówno informacje teoretyczne, jak i bardzo praktyczne dane o szkoleniach, konkursach grantowych i ważnych wydarzeniach.

Warto dodać, że w dokumencie strategicznym „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” solidarność pokoleń uznana została za jedną z kluczowych sfer rozwojowych. Przedsięwzięcia, które mają na celu zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych (takich jak spółdzielnie socjalne) przez osoby w wieku przedemerytalnym oraz wspieranie zatrudnienia osób dojrzałych, mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania.

Jeżeli nie są Państwo zatrudnieni i nie chcą tworzyć od podstaw nowego podmiotu ekonomii społecznej (np. ze względu na brak innych chętnych do wspólnego działania), to warto poszukać informacji o podmiotach już działających w okolicy. Celowa jest dokładna analiza zasad działania danego podmiotu i poznanie celu społecznego, który realizuje. Jeżeli te wszystkie informacje sprawią, że będą Państwo mieli chęć dołączyć do zespołu, to proponujemy sprawdzenie, czy lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje aktualnie środki na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Taki pracodawca prawdopodobnie chętnie przyjmie nowego pracownika.

Motywacje do założenia PES

OWES

Wiele możliwości pomocy – finansowanie, doradztwo, szkolenia

Dotacje, refundacje, ulgi, zwolnienia z opłat

Premiowanie osób dojrzałych

Dołączenie do już istniejących PES

Zapraszamy do kolejnych rozdziałów na temat podmiotów ekonomii społecznej: