Emerytura i co dalej?

Vademecum rynku pracy   >  Informator o pracy osób dojrzałych  >  Emerytura i co dalej?

Emerytura i co dalej?

W niniejszym Vademecum chcemy pomóc Państwu w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie. Nie dajemy prostych recept, ale przedstawiamy różne propozycje. Większość z nich prawdopodobnie nie była brana przez Państwa do tej pory pod uwagę. Są to jednak, w naszej ocenie, aktywności, które mogą być bardzo interesujące dla osób dojrzałych.

Myślenie o swoich planach najlepiej zacząć od analizy możliwości, potrzeb i oczekiwań. Warto przyjrzeć się uważnie swojej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. Trzeba też przeanalizować zainteresowania i marzenia.

W dostępnych w Internecie poradnikach można znaleźć podpowiedzi odnoszące się do tego, co można robić na emeryturze. Są tam najczęściej propozycje realizacji hobby, udział w zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku oraz aktywność sportowa i kulturalna. Wszystkie te rozwiązania mają swoje zalety, ale my postanowiliśmy zachęcić Państwa do dalszej aktywności zawodowej. Co więcej, uważamy, że takie formy tej aktywności, jak praca na część etatu, na czas określony, praca w organizacjach pozarządowych, w podmiotach ekonomii społecznej czy we własnej firmie, nie są rozwiązaniem innym niż wymienione wcześniej, lecz ich ciekawym połączeniem, które dodatkowo jest źródłem dochodu i sposobem podwyższenia wypracowanej emerytury.

W dalszych częściach Vademecum staramy się zainspirować Państwa do odważnych zmian i wykonywania pracy, która sprawia Państwu przyjemność, a nawet nawiązuje do Państwa hobby. Dalsza aktywność zawodowa w dowolnej formie i wymiarze to także szansa rozwoju, poznawania nowych ludzi, uczenia się nowych rzeczy. To również mobilizacja do dbania o siebie i utrzymywania dobrej formy.

Być może mają Państwo wątpliwości, czy poradzą sobie w poszukiwaniu nowego miejsca na rynku pracy i podejmowaniu nowych wyzwań. Vademecum zawiera m.in. przewodnik po dostępnej pomocy i poradnik dotyczący poruszania się po rynku pracy. Przede wszystkim jednak zawiera obszerne informacje na temat pracy we własnej firmie, w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej, bo są to – w naszej ocenie – sposoby zaangażowania zawodowego atrakcyjne dla osób dojrzałych.

Wierzymy, że po lekturze całego Vademecum będą Państwo mieli gotową odpowiedź na pytanie: emerytura i co dalej?

Analiza potrzeb, możliwości i oczekiwań

Aktywność zawodowa jako atrakcja i rozwój

Zawartość Vademecum rynku pracy

Rozdziały w części „Informator o pracy osób dojrzałych”:

Zapraszamy do kolejnej części Vademecum: