Ekonomia społeczna

Vademecum rynku pracy   >  Przedsiębiorstwa społeczne jako pracodawcy

Przedsiębiorstwa społeczne jako pracodawcy

We wcześniejszych rozdziałach Vademecum rynku pracy przedstawiliśmy Państwu dwa pomysły na utrzymanie aktywności zawodowej przez osoby dojrzałe. Opisaliśmy cechy charakterystyczne działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku. Przybliżyliśmy również środowisko organizacji pozarządowych i możliwość włączenia się w działania statutowe realizowane z myślą o celach społecznych.

Teraz przyszła pora na prezentację trzeciego rozwiązania – ekonomii społecznej. Ten temat nie jest jeszcze w Polsce powszechnie znany, a trzeba zauważyć, że oferuje dojrzałym osobom atrakcyjne możliwości współpracy.