Często zaangażowanie na część etatu

Często zaangażowanie na część etatu

Praca w podmiotach ekonomii społecznej, szczególnie w pierwszym okresie ich funkcjonowania, bardzo często oznacza zaangażowanie w wymiarze części etatu. Wynika to z kilku powodów. Jednym z nich jest wysokość dostępnego wsparcia finansowego na etapie tworzenia PES. Piszemy o tym więcej w kolejnym rozdziale tej części Vademecum rynku pracy. Również specyfika działania PES powoduje, że dla sprawnej realizacji zadań konieczne jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia różnych osób, a skala działalności jest w pierwszym okresie niewielka. O ile jednoosobową firmę powinny prowadzić osoby, które mają rozwinięte cechy przedsiębiorcy i zwykle z powodzeniem wykonują funkcje zarządcy, dostawcy, wykonawcy, sprzedawcy itp., to w PES o zaangażowaniu decyduje chęć rozwiązania pewnego problemu społecznego (a nie kompetencje przedsiębiorcy). Wystarczą rozwinięte umiejętności szycia, lepienia pierogów, opieki nad osobami leżącymi itp. Jednak te umiejętności muszą być w PES uzupełnione wiedzą i doświadczeniem z zakresu sprzedaży, marketingu, prawa, księgowości itp. Zakres zadań jednego przedsiębiorcy dzieli się na kilka osób, i nic dziwnego, że większość z nich jest zaangażowana tylko na część etatu.

Jeśli chcą Państwo utrzymać aktywność zawodową, ale nie mogą na wykonywanie pracy poświęcić dużo czasu, a jednocześnie są Państwo wrażliwi na problemy społeczne i chętnie angażują się w ich rozwiązanie, to praca w PES zapewne wyda się Państwu interesującą propozycją.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o cechach współpracy z PES:

Powrót do strony źródłowej: