Czego firma wymaga od swego właściciela?

Vademecum rynku pracy   >  A może własna firma?  >  Jak się pracuje na własny rachunek?  >  Czego firma wymaga od swego właściciela?

Czego firma wymaga od swego właściciela?

W poprzednim podrozdziale opisaliśmy niektóre cechy charakterystyczne dla aktywności w ramach własnej firmy. Być może uznali je Państwo za interesujące i są Państwo gotowi do lektury informacji o warunkach uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, zapraszamy do poznania oczekiwań, jakie mała firma stawia swojemu właścicielowi.

Doświadczenie i wiedza

Wielokrotnie już wskazaliśmy, że doświadczenie i wiedza osób dojrzałych są niezwykle cennym wkładem w budowanie sukcesu biznesowego. Zatem warto dołożyć starań, by zbudować firmę na takim kapitale. Numer PESEL nie jest bowiem z definicji gwarantem doświadczenia i aktualnej wiedzy. Jeżeli myślą Państwo o podjęciu działalności gospodarczej, to warto zastanowić się, czy mam aktualną wiedzę w danej dziedzinie i czy znam aktualne trendy techniczne/modowe/organizacyjne, które powodują, że moja oferta będzie atrakcyjna dla klientów? Warto też zorientować się, czy moja wiedza obejmuje wszystkie dziedziny, które powinna objąć?

Doświadczenie zdobywane latami z wykorzystaniem wiedzy o technice/modzie/organizacji, która była aktualna dawno temu, nie będzie wspierać budowania przewagi konkurencyjnej. Dlatego przed podjęciem decyzji o utworzeniu firmy trzeba przyjrzeć się konkurencji i dokładnie poznać potrzeby i oczekiwania klientów. Potem należy zrobić zestawienie posiadanej wiedzy i umiejętności – z jednej strony – oraz potrzeb i oczekiwań klientów – z drugiej. Jeżeli brakuje nam jakiegoś ogniwa, to warto zainwestować czas (a może i pieniądze) w szkolenia. W jednym z rozdziałów Vademecum opisujemy ofertę firm szkoleniowych i innych instytucji wspierających podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przedstawiamy możliwości uzyskania dofinansowania do szkoleń, a nawet udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych.

Firma, aby dobrze działała, musi być prowadzona przez osobę, która potrafi przygotować ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów. Dlatego wymaga od swojego właściciela doświadczenia i aktualnej wiedzy.

Zapał i zorientowanie na sukces

Zapał to chęć do działania, dążenie do sukcesu. To cecha entuzjasty. Zwykle zapał jest kojarzony z dynamiką, ekspresją, ekspansywnością, fantazją, inwencją, inicjatywą, kreatywnością. To słowo ma niezwykle wiele synonimów. Według strony www.synonim.net jest ich ponad 500. Nie będziemy wszystkich wymieniać. Już te, które zostały powyżej przywołane, uświadamiają, że wybór dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej nie może być negatywny.

Trudno liczyć na sukces w biznesie, jeżeli motywacją do jego prowadzenia są trudności z radzeniem sobie z różnymi problemami. Prawda jest taka, że firmę, którą chcemy powołać do życia, musimy obdarzyć bardzo ciepłymi uczuciami. Zanim zdecydujemy się na dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, bardzo dobrze się przygotujmy. Mają Państwo swoje przyzwyczajenia, swój styl życia, swoje oczekiwania. Warto zastanowić się, jak to wszystko ma się do prowadzenia firmy. Czy żona/mąż podzielają chęć utworzenia firmy? Bez wątpienia prowadzenie działalności gospodarczej wpływa także na rytm życia całej rodziny.

Zapał (ale nie słomiany zapał) jest konieczny, by nie poddawać się szybko, konsekwentnie pokonywać trudności i szukać najlepszych rozwiązań.

Z kolei Państwa zorientowanie na sukces będzie gwarantem, że firma będzie prowadzona odpowiedzialnie. Zaniedbywanie firmy i podejmowanie działań niezgodnych z biznesplanem może spowodować, że szybko stracimy zapał. A tego nam firma nie wybaczy. Dlatego trzeba sobie bardzo starannie zaplanować ścieżkę dochodzenia do sukcesu. Zdefiniować, co uznamy za sukces. To, co znacznie ułatwi utrzymanie kursu na sukces, przedstawiamy Państwu w kolejnym rozdziale Vademecum.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszym informacjami:

Powrót do strony źródłowej: