Co to jest Vademecum

Co to jest Vademecum rynku pracy dla osób dojrzałych

Osiągnięcie wieku emerytalnego dla wielu osób oznacza dokonanie wyboru między dalszym zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy a zakończeniem aktywności zawodowej. Przy podejmowaniu decyzji często bierze się pod uwagę takie okoliczności jak: zadowolenie z wykonywanej dotychczas pracy, sytuacja zdrowotna, potrzeba sprawowania opieki nad wnukami lub rodzicami. Jak pokazują dane z początku 2018 roku, aż 85% osób kończy aktywność zawodową zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Tymczasem prawdziwy wybór polega na otwarciu nowego rozdziału w karierze zawodowej i poszukaniu zajęcia, które będzie zgodne z potrzebami i marzeniami każdej osoby. Współczesny rynek pracy jest bardzo różnorodny. Zdobywanie informacji i poruszanie się po nim wymaga sporej wiedzy. Prawdopodobnie jest ona dostępna na setkach różnych portali i stron internetowych, ale trudno do niej dotrzeć osobie, która szuka nie tylko konkretnej informacji, ale przede wszystkim podpowiedzi i praktycznych wskazówek.

Informacje rozproszone, zapisane językiem specjalistów od rekrutacji i przygotowane w sposób ogólny nie są przyjazne dla osób dojrzałych. Dlatego powstał pomysł na Vademecumczyli zebranie w jednym miejscu szerokiego zakresu informacji o aktywności zawodowej. Informacje dotyczą również pracy, którą można łączyć z różnymi obowiązkami rodzinnymi, wykonywać w ograniczonej liczbie godzin lub przez kilka miesięcy w roku. Przede wszystkim jednak koncentrują się na pracy, która jest związana z pasją, daje satysfakcję z udziału w ważnych projektach lub realizacji ważnych społecznie celów. Jednym słowem – na pracy przyjaznej osobom dojrzałym.

Vademecum rynku pracy dla osób dojrzałych to element innowacyjnego rozwiązania pod tytułem „Kurs na utrzymanie aktywności zawodowej”.