Centrum Inicjatyw Senioralnych

Vademecum rynku pracy   >  Dobre praktyki utrzymania aktywności zawodowej  >  Centrum Inicjatyw Senioralnych

Centrum Inicjatyw Senioralnych

(Poznań)

Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało utworzone uchwałą Rady Miasta Poznania. Jednak pierwotna inicjatywa wyszła od Miejskiej Rady Seniorów. Taka ścieżka wypracowywania lokalnych rozwiązań wspierających osoby dojrzałe została sprawdzona już w różnych środowiskach. Okazuje się, że osoby w wieku 60+ doskonale potrafią nazwać swoje potrzeby i oczekiwania oraz wspólnie działać dla ich zrealizowania.

Rada seniorów jest powoływana i funkcjonuje na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5c tej ustawy rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. To oznacza, że reprezentanci środowiska osób dojrzałych i organizacji, które działają na rzecz tej grupy mieszkańców, mogą występować z różnymi propozycjami. Powinni również wyrażać opinie o działaniach, które są podejmowane na wniosek innych środowisk, ale mogą mieć znaczenie dla jakości życia osób dojrzałych.

Poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych powstało właśnie z inicjatywy takiej rady. Co ważne, w działaniach Centrum wyróżnia się nie tylko tematy związane ze starością, ale również z potrzebami osób w wieku okołoemerytalnym.

W Polsce wdrażana jest polityka senioralna, która dotyczy osób w wieku 60+. Jest to grupa niezwykle zróżnicowana pod każdym względem. Po sześćdziesiątych urodzinach mamy przed sobą jeszcze statystycznie ponad 20 lat życia. Bardzo często inicjatywy senioralne są podejmowane z myślą o tych najstarszych mieszkańcach i dotyczą zdrowia, bezpieczeństwa, udziału w kulturze itp. Tymczasem ważnym elementem potrzeb osób, które dopiero wchodzą w wiek emerytalny, jest dalsza aktywność zawodowa. To od Państwa samych i Państwa rówieśników żyjących w danym środowisku lokalnym zależy, czy również w kwestiach dotyczących utrzymania aktywności zawodowej realizowane będą ciekawe projekty. Zachęcamy do aktywności w środowisku lokalnym, która ułatwi Państwu obranie właściwego kursu.

Poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych nie zajmuje się promocją aktywności zawodowej, ale przedstawia bardzo szeroką ofertę działań, z którą warto zapoznać się na stronie www.centrumis.pl. Opisane tam projekty mogą być również okazją dla wielu z Państwa do nawiązania współpracy zawodowej. Być może mogliby Państwo swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać do rozszerzenia oferty takiego Centrum. Mamy również nadzieję, że lektura Vademecum zachęciła Państwa do sprawdzenia nowych możliwości aktywności zawodowej. Można to wyzwanie podjąć samemu, ale można również w grupie rówieśników w ramach inicjatywy zgłoszonej np. przez miejscową radę seniorów.

Warto być aktywnym i mobilizować innych do bycia aktywnym.

Na potrzeby dyskusji z przedstawicielami lokalnych władz i organizacji działających na rzecz seniorów powinni Państwo przygotować sobie zestaw argumentów, które przemawiają za podjęciem systemowych działań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej przez osoby dojrzałe. Aktywność zawodowa to korzyść dla samych emerytów, którzy mają okazję do zwiększenia budżetu domowego, kontaktów z ludźmi, dbania o siebie, o swoje zdrowie itp. To również korzyść dla miejscowych pracodawców, którzy obecnie mają problemy z pozyskaniem chętnych do pracy, a zatrudnienie seniora to dla nich również możliwość czerpania z jego wiedzy i doświadczeń oraz budowania przyjaznego zespołu międzypokoleniowego. Taka aktywność to również duża szansa dla całego lokalnego środowiska – mieszkańcy dysponujący większym budżetem domowym wspierają rozwój lokalnej gospodarki, chętniej uczestniczą w kulturze i włączają się w realizację inicjatyw społecznych. W konsekwencji to szansa na szybszy i bardziej wszechstronny rozwój lokalnej wspólnoty.

Na wspieraniu osób dojrzałych w utrzymaniu aktywności zawodowej nikt nie traci, a wszyscy mogą zyskać.

Zapraszamy zapoznania się z innymi przykładami dobrych praktyk: