Bezpłatna pomoc w rozwoju kompetencji

Vademecum rynku pracy   >  Przewodnik po dostępnej pomocy  >  Bezpłatna pomoc w rozwoju kompetencji

Bezpłatna pomoc w rozwoju kompetencji

Utrzymanie aktywności zawodowej w dużym stopniu zależy od systematycznego rozwoju kompetencji. Doświadczenie jest bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób dojrzałych, ale musi mu towarzyszyć stale aktualizowana wiedza i rozwijane nowe umiejętności. W każdej branży, na każdym stanowisku pracy, konieczne jest śledzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Bardzo często potrzebne jest też rozeznanie w obowiązujących trendach (w tym w modzie, oczekiwaniach klientów, działaniach konkurencji) i świadomość zmian prawnych. To wszystko sprawia, że nie wystarczy wykazać się długą historią pracy na danym stanowisku, lecz również trzeba być gotowym do wykonywania pracy według aktualnych standardów. Najlepszym potwierdzeniem takiej gotowości są świadectwa i certyfikaty potwierdzające udział w kształceniu ustawicznym.

W sytuacji osób dojrzałych w CV tak bardzo ważne są informacje o ukończonych kursach i szkoleniach. To one są dla pracodawcy źródłem informacji o tym, czy umiejętności i wiedza danej osoby są dopasowane do aktualnych wymagań.

Również w sytuacji, gdy myślą Państwo o prowadzeniu własnej firmy lub podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi albo podmiotami ekonomii społecznej, warto zapoznać się z ofertą szkoleniową i rozszerzyć swoja wiedzę w jakimś nowym obszarze. Takie działania z całą pewnością zostaną zauważone przez przyszłego pracodawcę lub zleceniodawcę i również dla Państwa będą źródłem dużej satysfakcji.

Najprostszym rozwiązaniem jest poszukanie oferty komercyjnej i wykupienie szkolenia. Niestety, zawsze łączy się to z koniecznością poniesienia kosztów. Dlatego warto poszukać innych rozwiązań.

szkolenia w ramach projektów rpo

Nasza podpowiedź dotyczy szkoleń, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W każdym województwie realizowany jest Regionalny Program Operacyjny (RPO). Programy te różnią się w szczegółach, ale co do zasady obejmują podobne działania. Jedno z nich dotyczy szkoleń komputerowych i językowych. Przedstawimy je bliżej na przykładzie województwa mazowieckiego

W województwie mazowieckim (RPO Województwa Mazowieckiego) jest to Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych. Realizowane w ramach projektów szkolenia mogą dotyczyć języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Zawsze muszą prowadzić do uzyskania przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, który potwierdzi zdobycie określonego poziomu biegłości językowej. Wprowadza się formalną ocenę umiejętności na początku udziału w projekcie oraz na jego zakończenie. Również szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK) zawsze muszą być zakończone wydaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabycie określonych umiejętności.

Są to szkolenia całkowicie bezpłatne i realizowane przez firmy, które mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem. Ich organizacja co do zasady powinna uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne każdego uczestnika. Organizatorzy szkolenia odpowiadają za osiągnięcie określonych rezultatów (w tym np. dotyczących liczby osób, które uzyskają wymagany certyfikat) i dokładają starań, by udział w szkoleniu oznaczał dla uczestników zdobycie wiedzy i nowych umiejętności.

Dlatego warto skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (adres najbliższego punktu znajdą Państwo na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty) i spytać o możliwość udziału w takim szkoleniu.

Proszę również pamiętać, że poszczególne projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej przewidują przeprowadzenie różnych szkoleń, często bardzo specjalistycznych. Pracownicy Punktu Informacyjnego zapewne Pomogą Państwu dotrzeć do realizatorów takich projektów. Można też uważnie śledzić lokalne media i odwiedzać np. powiatowy urząd pracy. Realizatorzy projektów często informują o rekrutacji na szkolenia właśnie w ten sposób. Wszystkie szkolenia w ramach takich projektów są bezpłatne dla uczestników.

Być może jednak szkolenia lub kursy, które będą Państwa interesować, są dostępne tylko komercyjnie. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów. My podpowiadamy, jak te koszty ograniczyć. Również w tym zakresie odwołamy się do środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przedstawimy w kolejnym podrozdziale szczegółowe informacje na temat pożyczek na kształcenie. To stosunkowo nowe rozwiązanie, które warto bliżej poznać.

Aktualna wiedza i nowe umiejętności + doświadczenie

Kursy i szkolenia w CV

Bezpłatnie dzięki funduszom europejskim

Szkolenia językowe i komputerowe

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Informacje o rekrutacji w lokalnych mediach i PUP

Zapraszamy do kolejnych rozdziałów przewodnika po dostępnej pomocy: