Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informator

o pracy osób dojrzałych

Łączenie pracy z emeryturą lub rentą, pracownik w okresie ochronnym
i wiele innych tematów dotyczących aktywności zawodowej osób w wieku 55+

Przewodnik po dostępnej pomocy

Informacje o ofercie urzędów pracy i instytucji szkoleniowych, pożyczkach na kształcenie,
projektach oraz realizowanych programach

Gdzie pracować?

oddzielacz1

Własna firma

Jaka to aktywność?
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość realizacji pasji
 • pełna samodzielność
Czego wymaga?
 • doświadczenia i wiedzy
 • zapału
 • zorientowania na sukces

Organizacje pozarządowe

Jaka to aktywność?
 • często zaangażowanie na część etatu
 • możliwość udziału w ciekawych projektach

 

Czego wymaga?
 • doświadczenia i wiedzy
 • zapału
 • akceptowania misji organizacji

Ekonomia społeczna

Jaka to aktywność?
 • udział w działalności gospodarczej
  podporządkowanej celom społecznym
 • często zaangażowanie na część etatu
Czego wymaga?
 • doświadczenia i wiedzy
 • zapału
 • akceptowania celów społecznych

Poradnik poruszania się po rynku pracy

Zasady rządzące rynkiem pracy, sposoby poszukiwania pracy i wiele innych tematów,

które pomogą Państwu przekonać pracodawcę, że szuka dojrzałego pracownika.

Dobre praktyki utrzymania aktywności zawodowej

Innym się udało. Państwo też mają szansę. Warto spróbować.

Przydatne adresy www

Adresy stron internetowych, które polecamy Państwu w Vademecum