Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informator

o pracy osób dojrzałych

Łączenie pracy z emeryturą lub rentą, pracownik w okresie ochronnym
i wiele innych tematów dotyczących aktywności zawodowej osób w wieku 55+

Przewodnik po dostępnej pomocy

Informacje o ofercie urzędów pracy i instytucji szkoleniowych, pożyczkach na kształcenie,
projektach oraz realizowanych programach

Gdzie pracować?

oddzielacz1

Własna firma

Jaka to aktywność?
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość realizacji pasji
 • pełna samodzielność
Czego wymaga?
 • doświadczenia i wiedzy
 • zapału
 • zorientowania na sukces

Organizacje pozarządowe

Jaka to aktywność?
 • często zaangażowanie na część etatu
 • możliwość udziału w ciekawych projektach

 

Czego wymaga?
 • doświadczenia i wiedzy
 • zapału
 • akceptowania misji organizacji

Ekonomia społeczna

Jaka to aktywność?
 • udział w działalności gospodarczej
  podporządkowanej celom społecznym
 • często zaangażowanie na część etatu
Czego wymaga?
 • doświadczenia i wiedzy
 • zapału
 • akceptowania celów społecznych

Poradnik poruszania się po rynku pracy

Zasady rządzące rynkiem pracy, sposoby poszukiwania pracy i wiele innych tematów,
które pomogą Państwu przekonać pracodawcę, że szuka dojrzałego pracownika

Dobre praktyki utrzymania aktywności zawodowej

Innym się udało. Państwo też mają szansę. Warto spróbować.